ဆက်ဗဵုအာဝေါဟာ( آسم ၊ أسم  ကဵု أشم )ညိအဴ။

အာရဗဳ ပြင်ဆင်

နိရုတ်ပြင်ဆင်

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ ဆဲလ်မိတိ-အခိုက်ကၞာ *šim-၊ နကဵုအဆက်နူ အာက်ပရဝ်အဳသဳယာတေတ်-အခိုက်ကၞာ *sim-

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်

နာမ်ပြင်ဆင်

اِسْم (ismm (ကိုန်ဗဟုဝစ် أَسْمَاء(ʾasmāʾ) ဝါ أَسَامٍ(ʾasāmin))

 1. ယၟု။
 2. နာမ။
 3. ဩဇာ။
 4. နာမ်။

အာက်သေတ်ဗါဲဇြေနဳပြင်ဆင်

နာမ်ပြင်ဆင်

اسم (ism) (မစုတ်နၚ်ချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ် اسمی, ကိုန်ဗဟုဝစ် اسملر)

 1. မလိက်ခ္ဍံက်ရုဲစှ်လဝ်ဝေါဟာမွဲမွဲမဆေင်စပ်ကဵု ایسیم

အာရဗဳဟဳဂျာဇြဳပြင်ဆင်

နိရုတ်ပြင်ဆင်

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ အာရဗဳ اِسْم(ism)

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်

နာမ်ပြင်ဆင်

اسم (isimm (ကိုန်ဗဟုဝစ် أسماء (ʔasmāʔ))

 1. ယၟု။

မလေဝ်ပြင်ဆင်

နိရုတ်ပြင်ဆင်

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ အာရဗဳ اِسْم(ism)

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်

နာမ်ပြင်ဆင်

اسم (ကိုန်ဗဟုဝစ် اسم-اسم ဝါ اسم۲‎, informal 1st possessive اسمکو‎, 2nd possessive اسممو‎, 3rd possessive اسمڽ‎)

 1. နူမလိက်ခ္ဍံက်Jawiမဆေင်ဆက်ကဵုဝေါဟာisim

တူရကဳအောက်ဒဝ်မာန်ပြင်ဆင်

နိရုတ်ပြင်ဆင်

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ အာရဗဳ اِسْم(ism)

နာမ်ပြင်ဆင်

اسم (ism, isim) (ကိုန်ဗဟုဝစ် اسملر‎)

 1. ယၟု။
 2. နာမ်။

ပါရှေန်ပြင်ဆင်

နိရုတ်ပြင်ဆင်

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ အာရဗဳ اِسْم(ism)

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်

နာမ်ပြင်ဆင်

ဒါရေဝ်ပါရှေန် اسم
အဳရေတ်ပါရှေန်
တာဂျေစ် исм (ism)

اسم (esm) (ကိုန်ဗဟုဝစ် اسم‌ها(esm-hâ) ဝါ اسامی(asâmi) ဝါ اَسْماء(asmâ(')))

 1. ယၟု။
 2. နာမ။
 3. နာမ်။

အာရဗဳလပ်ဗေန်ထေန်သမၠုင်ကျာပြင်ဆင်

တံရိုဟ်
و س م

နိရုတ်ပြင်ဆင်

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ အာရဗဳ اِسْم(ism)

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်

Nounပြင်ဆင်

اسم (ʔism, ʔusmm (ကိုန်ဗဟုဝစ် أسامي (ʔasāmi))

 1. ယၟု။
 2. နာမ်။အာရဗဳ တူနဳယှေန်ပြင်ဆင်

နိရုတ်ပြင်ဆင်

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ အာရဗဳ اِسْم(ism)

နာမ်ပြင်ဆင်

اسم (ʔismm

 1. ယၟု။
 2. နာမ်။
 3. ယၟုမဟိမု။အူရဒူပြင်ဆင်

နိရုတ်ပြင်ဆင်

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ အာရဗဳ اِسْم(ism)၊ နကဵုအဆက်နူ ဆဲလ်မိတိ-အခိုက်ကၞာ *šim-

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်

နာမ်ပြင်ဆင်

اِسْم (ismm (မလိက်ခ္ဍံက်ဟိန္ဒဳ इस्म)

 1. ယၟု၊ နာမ၊ ယၟုမဟိမု။
 2. နာမ်၊ နာမကော်ခဴလဝ်ခိုၚ်ခိုၚ်ကၠိုက်ကၠိုက်။

နိရုတ် ၂ပြင်ဆင်

လွဳလဝ်ဗီုကတ်လ္ၚတ်နူဝေါဟာ သံသကြိုတ် असम (asama)

ဗွဟ်ရမ္သာင် ၂ပြင်ဆင်

နာမဝိသေသနပြင်ဆင်

اسم (asam) (မလိက်ခ္ဍံက်ဟိန္ဒဳ असम, or)

 1. မဟွံတုပ်။
 2. ခလံက်ခနက်။
 3. ယၟုဟွံတုပ်။
 4. ဟွံဓဝ်ယာ။
ကလေင်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wiktionary.org/w/index.php?title=اسم&oldid=56341"