ကဏ္ဍ:နာမ် ဂျာမာန် ပေန်သဲဗေနဳယျာ

မုက်လိက်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲ ကဏ္ဍ "နာမ် ဂျာမာန် ပေန်သဲဗေနဳယျာ"

ကဏ္ဍဏအ် နွံဆၜိုတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ရ.