ကဏ္ဍ:ဝေါဟာခါဝ်သာဂွံလဝ်အာဲကၟာဲနူဝေါဟာဗာန်တူ-အခိုက်ကၞာဂမၠိုင်

မုက်လိက်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲ ကဏ္ဍ "ဝေါဟာခါဝ်သာဂွံလဝ်အာဲကၟာဲနူဝေါဟာဗာန်တူ-အခိုက်ကၞာဂမၠိုင်"

ကဏ္ဍဏအ် နွံဆၜိုတ် အတိုၚ်ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ရ။