ကဏ္ဍ:ဝေါဟာဂျာမာန် ပေန်သဲဗေနဳယျာကၠုင်နူဝေါဟာဂျာမာန်သၠုင်တြေံဂမၠိုင်

မုက်လိက်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲ ကဏ္ဍ "ဝေါဟာဂျာမာန် ပေန်သဲဗေနဳယျာကၠုင်နူဝေါဟာဂျာမာန်သၠုင်တြေံဂမၠိုင်"

ကဏ္ဍဏအ် နွံဆၜိုတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ရ.