ကဏ္ဍ:ဝေါဟာနဝ်မေံကၠုင်နူဝေါဟာလပ်တေန်အရိုင်ဂမၠိုင်

မုက်လိက်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲ ကဏ္ဍ "ဝေါဟာနဝ်မေံကၠုင်နူဝေါဟာလပ်တေန်အရိုင်ဂမၠိုင်"

ကဏ္ဍဏအ် နွံဆၜိုတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ရ.