ကဏ္ဍ:ဝေါဟာနဝ်မေံလွဳလဝ် နူဝေါဟာ လပ်တေန်ဂမၠိုင်

မုက်လိက်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲ ကဏ္ဍ "ဝေါဟာနဝ်မေံလွဳလဝ် နူဝေါဟာ လပ်တေန်ဂမၠိုင်"

ကဏ္ဍဏအ် နွံဆၜိုတ် အတိုၚ်ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ရ။