ကဏ္ဍ:ဝေါဟာနဝ်ဝေ နဳနိုတ်ကၠုင်နူဝေါဟာအင်္ဂလိက်ဂမၠိုင်

မုက်လိက်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲ ကဏ္ဍ "ဝေါဟာနဝ်ဝေ နဳနိုတ်ကၠုင်နူဝေါဟာအင်္ဂလိက်ဂမၠိုင်"

ကဏ္ဍဏအ် နွံဆၜိုတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ရ.