ကဏ္ဍ:ဝေါဟာသာမိ သၟဝ်ကျာကၠုင်နူဝေါဟာနဝ်ဝေဂမၠိုင်

မုက်လိက်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲ ကဏ္ဍ "ဝေါဟာသာမိ သၟဝ်ကျာကၠုင်နူဝေါဟာနဝ်ဝေဂမၠိုင်"

ကဏ္ဍဏအ် နွံဆၜိုတ် အတိုၚ်ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ရ။