ကဏ္ဍ:ဝေါဟာသဲၜေါအ်အာနဝ်လွဳလဝ် နူဝေါဟာ သံသကြိုတ်ဂမၠိုင်

မုက်လိက်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲ ကဏ္ဍ "ဝေါဟာသဲၜေါအ်အာနဝ်လွဳလဝ် နူဝေါဟာ သံသကြိုတ်ဂမၠိုင်"

ကဏ္ဍဏအ် နွံဆၜိုတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ရ.