ကဏ္ဍ:ဝေါဟာသွဳဒေန်ကၠုင်နူဝေါဟာလပ်တေန်ဂမၠိုင်

မုက်လိက်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲ ကဏ္ဍ "ဝေါဟာသွဳဒေန်ကၠုင်နူဝေါဟာလပ်တေန်ဂမၠိုင်"

ကဏ္ဍဏအ် နွံဆၜိုတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ရ.