ထာမ်ပလိက်:also - အခြားဘာသာစကားများ

ထာမ်ပလိက်:also ကို ဘာသာစကားများ ၀ တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

ကလေင်အာ ဇရေင် ထာမ်ပလိက်:also