ဗဵုရံၚ်ဝေါဟာ: ဝဳကဳပိဒိယ တဏအ်။
 
ဝဳကဳပဳဒဳယာနွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဗွဟ်ရမ္သာင်

ပလေဝ်ဒါန်

နာမ်မွဲ

ပလေဝ်ဒါန်
  • ဝဳကဳပဳဒဳယာ (wikipi:di:ya)

ဝဳကဳပဳဒဳယာဝွံ ဒှ် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ မသက္ကုင္ၚုဟ် ပ္ဍဲဝေပ်သာ်မွဲ မပံင်ပ္ကောံချူလဝ် နကဵု ညးလွပ် မရပ်စပ်သုင်စောဲတအ်ရ။ ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ဒှ်မုက်လိက်ဝေပ်သာ် မၞိဟ်မဒးစိုတ်ဂၠိုင်အိုတ် သွက်ဂွံနိဿဲလ္ၚတ်ကေတ် ပရူမွဲမွဲ ပ္ဍဲဂၠးတိဏအ်ရ။ ပါဲနူဂှ်တုဲ ဒှ်မုက်လိက် ညးမလုပ်ဗှ် ဂၠိုင်အိုတ်ကီုရ။