ဗဵုဝေါဟာဏအ်: ဝဳကဳပိဒိယ

မန် ပြင်ဆင်

 
ဝဳကဳပဳဒဳယာနွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
Wikipedia

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်

နာမ်မွဲပြင်ဆင်

  • ဝဳကဳပဳဒဳယာ (wikipi:di:ya)

ဝဳကဳပဳဒဳယာဝွံ ဒှ် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ မသက္ကုင္ၚုဟ် ပ္ဍဲဝေပ်သာ်မွဲ မပံင်ပ္ကောံချူလဝ် နကဵု ညးလွပ် မရပ်စပ်သုင်စောဲတအ်ရ။ ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ဒှ်မုက်လိက်ဝေပ်သာ် မၞိဟ်မဒးစိုတ်ဂၠိုင်အိုတ် သွက်ဂွံနိဿဲလ္ၚတ်ကေတ် ပရူမွဲမွဲ ပ္ဍဲဂၠးတိဏအ်ရ။ ပါဲနူဂှ်တုဲ ဒှ်မုက်လိက် ညးမလုပ်ဗှ် ဂၠိုင်အိုတ်ကီုရ။