ဗဵုဝေါဟာဏအ်: ကဵု
Hiragana letter U.svg
U+3046, う
HIRAGANA LETTER U

[U+3045]
ဟဳရာဂါနာဂျပါန်
[U+3047]

ဂျပါန်ပြင်ဆင်

Stroke order
 

နိရုတ်ပြင်ဆင်

Derived in the Heian period from writing the man'yōgana kanji in the cursive sōsho style

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်


နိရုတ်၂ပြင်ဆင်

/mu//ũ//u/ → (fused with the /a/ ending in the preceding verb stem) /ɔː//oː/ နူ ဂျပါန်တြေံ (mu). See the entry at よう for more information. The volitional form of Group II (ichidan) and Group III (irregular) verbs are formed with よう (-yō) instead of (-u). In traditional Japanese grammar, this is a 助動詞 (jodōshi, auxiliary verb), with the sole form (u) as the 終止形 (shūshikei, terminal form) and the 連体形 (rentaikei, adnominal form). Morphologically, this is an uninflecting inflectional suffix whose proper shape is /oː/ (), attaching to the stem of consonant-stem verbs.

ဗှ်ဝေါဟာတအ်ပြင်ဆင်

နိရုတ်၃ပြင်ဆင်

သွက်ဗွဟ်ရမ္သာင်ကဵုပ္ၚံက်အဓိပ္ပါဲမဆေင်ကဵုဝေါဟာ ၊ဆက်ဗီုအာဝေါဟာ, , , , , , , ဏအ်ကီု။
(This term, , is an alternative spelling of the above Sino-Japanese terms.)

(The following entries are uncreated: , , , , , , , .)

သွက်ဗွဟ်ရမ္သာင်ကဵုပ္ၚံက်အဓိပ္ပါဲမဆေင်ကဵုဝေါဟာ ၊ဆက်ဗီုအာဝေါဟာဏအ်ကီု။
(This term, , is an alternative spelling of the above terms.)

(The following entry is uncreated: .)

 
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာဂျပါန်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
Wikipedia ja
ကလေင်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wiktionary.org/w/index.php?title=う&oldid=4953"