ဗဵုဝေါဟာဏအ်: he'll ကဵု Hell

အင်္ဂလိက်ပြင်ဆင်

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်


နိရုတ်ပြင်ဆင်

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ အင်္ဂလိက် အဒေါဝ် helle၊ နူပ္ဍဲ အင်္ဂလိက်တြေံ hell၊ နူကဵု ဂျာမာန်-အခိုက်ကၞာ *haljō (concealed place, netherworld)၊ နူ အိန်ဒဝ်-ယူရဝ်ပဳယာန်-အခိုက်ကၞာ *ḱel- (to cover, conceal, save)။ မဆေင်ကဵုဝေါဟာ သာဒလာန် ဖရေဝ်သဳယာန် Hälle (hell) ဖရေဝ်သဳယာန်လက္ကရဴ hel (hell) ဒါတ် hel (hell) ဂျာမာန်မသဝ်ဂျာမာန် Hell (hell) ဂျာမာန် Hölle (hell) နဝ်ဝေ helvete (hell) အာက်သလာန် hel (the abode of the dead, death)၊ နူအဆက် Hel of Germanic mythology၊ဗှ်ဝေါဟာhele


ဝေါဟာကၠုၚ်နူဂမၠိုင်ပြင်ဆင်


နာမဝိသေသနပြင်ဆင်

 • hell (m)


ကြိယာပြင်ဆင်

 • hell (m)
 1. ဆာဲ


Albanianပြင်ဆင်

နိရုတ်ပြင်ဆင်

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ အလ်ဗနဳယာန်-အခိုက်ကၞာ *skōla၊ နူပ္ဍဲဝေါဟာ အိန်ဒဝ်-ယူရဝ်ပဳယာန်-အခိုက်ကၞာ *(s)kol- (stake)မဆေင်ကဵုဝေါဟာ လေတ်တူယဵုနဳယျာ kuõlas ပဝ်လာန် kół ဂရေတ်တြေံ σκύλος (skúlos)

နာမ်ပြင်ဆင်

 • hell (m)
 1. ချတ်
 2. နုဟ်
 3. ဍာ်ကြံင်


Cornishပြင်ဆင်

နာမ်ပြင်ဆင်

 • hell (hell)
 1. နရက်

Estonianပြင်ဆင်

နိရုတ်ပြင်ဆင်

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ ဖေန်လာန် hellä ကဵု ဝေါတေတ် ellä


နာမဝိသေသနပြင်ဆင်

 • hell (hella)
 1. အိန်သဂီုဍိုန်ၜတ်


Germanပြင်ဆင်

နိရုတ်ပြင်ဆင်

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ ဂျာမာန်လဒေါဝ်သၠုင် hel (resounding, loud, shining, bright)၊ နူပ္ဍဲဝေါဟာ ဂျာမာန်သၠုင်တြေံ hel (resounding)၊ နူအဆက် ဂျာမာန်-အခိုက်ကၞာ *halliz (resounding)၊ နူကဵု ဂျာမာန်-အခိုက်ကၞာ *hellaną (to resound, make a sound)၊ နူ အိန်ဒဝ်-ယူရဝ်ပဳယာန်-အခိုက်ကၞာ *kelh₁- (to call, make noise)မဆေင်ကဵုဝေါဟာ ဒါတ် hel

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်


နာမဝိသေသနပြင်ဆင်

 • hell (comparative heller, superlative am hellsten)
 1. ကၠောဟ်ခၠၚ်ဇြုၚ်ခၠၚ်သာ


Luxembourgishပြင်ဆင်

နိရုတ်ပြင်ဆင်

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ ဂျာမာန်သၠုင်တြေံ hel၊ မဆေင်ဝေါဟာကြိယာ hellan၊ နူပ္ဍဲ ဂျာမာန်-အခိုက်ကၞာ *hellaną (ထဥတမ္ညဝ်)၊ မဆေင်ကဵုဝေါဟာ ဂျာမာန် helle ဒါတ် hel

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်


နာမဝိသေသနပြင်ဆင်

 • hell (n)
 1. ကၠောဟ်ခၠၚ်ဇြုၚ်ခၠၚ်
 2. သာပ္ဍီုသေၚ်


Norwegian Bokmålပြင်ဆင်

နိရုတ်ပြင်ဆင်

နူဝေါဟာ နဳနိုတ်တြေံ heill

နာမ်ပြင်ဆင်

 • hell (n)
 1. ကံ


ကြိယာပြင်ဆင်

 • hell (n)
 1. နရက်


Norwegian Nynorskပြင်ဆင်

နိရုတ်ပြင်ဆင်

နူဝေါဟာ နဳနိုတ်တြေံ heill

နာမ်ပြင်ဆင်

 • hell (n)
 1. ကံ


အင်္ဂလိက်တြေံပြင်ဆင်

နိရုတ်ပြင်ဆင်

နူဝေါဟာ ဂျာမာန်နေတ်လက္ကရဴ-အခိုက်ကၞာ *hallju၊ နူပ္ဍဲ ဂျာမာန်-အခိုက်ကၞာ *haljō၊မဆေင်ကဵုဝေါဟာ အိန်ဒဝ်-ယူရဝ်ပဳယာန်-အခိုက်ကၞာ *ḱel- (to cover, hide, conceal)အဆက် ဂျာမာန် hell (light)

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်


နာမ်ပြင်ဆင်

 • hell (f)
 1. နရက်
ကလေင်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wiktionary.org/w/index.php?title=hell&oldid=6009"