ဗဵုရံၚ်ဝေါဟာ: Ibis ကဵု íbis တဏအ်။

အင်္ဂလိက် ပလေဝ်ဒါန်

 
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာအင်္ဂလိက်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
ဝဳကဳပဳဒဳယာ en
 
3 ibis

နိရုတ် ပလေဝ်ဒါန်

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ အဳဂျေပ်
hbG26

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

 • (ဗြေတ်တိန်, အမေရိကာန်) IPA(key): /ˈaɪ.bɪs/
 •  
  (ဝှာင်)

နာမ် ပလေဝ်ဒါန်

ibis

 1. ဒိုၚ်ကၞု။ကတလာန် ပလေဝ်ဒါန်

 
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာကတလာန်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
ဝဳကဳပဳဒဳယာ ca

နိရုတ် ပလေဝ်ဒါန်

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ အဳဂျေပ်
hbG26

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

 • (ကတလာန်ဗဟဵု, ဝါန်လေန်သဳယာန်, ၜေဝ်ရေဝ်အာန်ရေတ်) IPA(key): /ˈi.bis/

နာမ် ပလေဝ်ဒါန်

ibis

 1. အတိုၚ်ဝေါဟာ ibisသဲၜေါအ်အာနဝ် ပလေဝ်ဒါန်

နာမ် ပလေဝ်ဒါန်

ibis

 1. ကဒ္ၚောဝ်နူဒေသအာရှ။ချက်ခ် ပလေဝ်ဒါန်

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

နာမ် ပလေဝ်ဒါန်

ibis

 1. အတိုၚ်ဝေါဟာ ibisဒါတ် ပလေဝ်ဒါန်

နိရုတ် ပလေဝ်ဒါန်

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ ဒါတ်အဒေါဝ် ibis

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

နာမ် ပလေဝ်ဒါန်

ibis

 1. အတိုၚ်ဝေါဟာ ibisပြင်သေတ် ပလေဝ်ဒါန်

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

နာမ် ပလေဝ်ဒါန်

ibis

 1. အတိုၚ်ဝေါဟာ ibisအဳတလဳ ပလေဝ်ဒါန်

နိရုတ် ပလေဝ်ဒါန်

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ လပ်တေန် ībis

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

နာမ် ပလေဝ်ဒါန်

ibis

 1. အတိုၚ်ဝေါဟာ ibisလပ်တေန် ပလေဝ်ဒါန်

 
ībis

နိရုတ် ပလေဝ်ဒါန်

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ အဳဂျေပ်
hbG26

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

 • (ကွတ်ပါန်တြေံတြဟ်) IPA(key): /ˈiː.bis/, [ˈiː.bɪs̠]
 • (သာသနာခရေတ်) IPA(key): /ˈi.bis/, [ˈiː.bis]

နာမ် ပလေဝ်ဒါန်

ibis

 1. အတိုၚ်ဝေါဟာ ibisအင်္ဂလိက်အဒေါဝ် ပလေဝ်ဒါန်

နာမ် ပလေဝ်ဒါန်

ibis

 1. အတိုၚ်ဝေါဟာ ibisပဝ်လာန် ပလေဝ်ဒါန်

 
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာပဝ်လာန်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
ဝဳကဳပဳဒဳယာ pl

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

နာမ် ပလေဝ်ဒါန်

ibis

 1. အတိုၚ်ဝေါဟာ ibisရဝ်မေနဳယျာ ပလေဝ်ဒါန်

နိရုတ် ပလေဝ်ဒါန်

ဝေါဟာကၠုၚ်နူ ပြင်သေတ် ibis

နာမ် ပလေဝ်ဒါန်

ibis

 1. အတိုၚ်ဝေါဟာ ibisသပုင် ပလေဝ်ဒါန်

 
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာသပုင်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
ဝဳကဳပဳဒဳယာ es

ဗွဟ်ရမ္သာင် ပလေဝ်ဒါန်

 • IPA(key): /ˈibis/[ˈi.β̞is]

နာမ် ပလေဝ်ဒါန်

ibis

 1. အတိုၚ်ဝေါဟာ ibis
ကလေၚ်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wiktionary.org/w/index.php?title=ibis&oldid=31352"