အဆက်လက္ကရဴ:ဗီုပြၚ်နာနာသာ်မဆေၚ်စပ်ကဵု "ab"

ဝေါဟာ “ab” ဝွံ မပြာကတ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲအရေဝ်ဘာသာဗွဲမဂၠိုၚ်၊ မနွံမဂၠိုၚ်ကဵုဗီုပြၚ်နာနာသာ်နကဵုမရပ်စပ်သုၚ်စောဲမဆေၚ်စပ်ကဵု ပွမသုၚ်စောဲမအခဝ်ဇၞော်၊ သၚ်္ကေတမထပိုတ်ကုတ်ဝါကျ ကဵု ပ္ဍဲအက္ခရ်တၞဟ်ဂမၠိုၚ်။

ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာအင်္ဂလိက်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
ဝဳကဳပဳဒဳယာ en

ပွမသုၚ်စောဲမလိက်ဇၞော်ဍောတ်ကဵုလက္ခဏပတိတ်ရမျာၚ်

ပလေဝ်ဒါန်

လက္ခဏပတပ်ဗၠိုဟ်ရမျာၚ်

ပလေဝ်ဒါန်

မအခဝ်တၞဟ်

ပလေဝ်ဒါန်

သၚ်္ကေတညံၚ်မတုပ်

ပလေဝ်ဒါန်
  • A♭ (the musical note A-flat)

ဗဵုရံၚ်ဏအ်ကီု

ပလေဝ်ဒါန်

ပွမထပ်တုဲထပ်ပၠန်

ပလေဝ်ဒါန်

ဗီုပ္တိတ်ရမျာၚ်တၞဟ်ခြာ

ပလေဝ်ဒါန်