ဗဵုဝေါဟာဏအ်: , , さ゚, , ကဵု き゚
Japanese Hiragana kyokashotai KI.svg
U+304D, き
HIRAGANA LETTER KI

[U+304C]
ဟဳရာဂါနာဂျပါန်
[U+304E]

ဂျပါန် Flag of Japan.svgပြင်ဆင်

Stroke order
 

နိရုတ်ပြင်ဆင်

Derived in the Heian period from writing the man'yōgana kanji in the cursive sōsho style

သွက်ဗွဟ်ရမ္သာင်ကဵုပ္ၚံက်အဓိပ္ပါဲမဆေင်ကဵုဝေါဟာ ၊ဆက်ဗီုအာဝေါဟာ, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ဏအ်ကီု။
(This term, , is an alternative spelling of the above Sino-Japanese terms.)

(The following entries are uncreated: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .)

သွက်ဗွဟ်ရမ္သာင်ကဵုပ္ၚံက်အဓိပ္ပါဲမဆေင်ကဵုဝေါဟာ ၊ဆက်ဗီုအာဝေါဟာဏအ်ကီု။
(This term, , is an alternative spelling of the above terms.)

(The following entry is uncreated: .)

ဗွဟ်ရမ္သာင်ပြင်ဆင်

This word is morphologically an inflectional suffix. It is classified as 助動詞 (jodōshi, auxiliary verb) in traditional Japanese grammar.

ကလေင်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wiktionary.org/w/index.php?title=き&oldid=6774"